Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ

Ðoo wena a-taa pakpa Yesu yɔ, eheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pɔtɔzʋʋ ɛ-sɩm yɔɔ. Ɛtɔm se:

“Ɩkalakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋ mɔ-yɔɔ.”​—Luka 22:19.

Ðitendi-ŋ se ŋkɔɔ nɛ ɖa nɛ ŋ ɖɩtɔzɩ Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ. Pɩnaɣ kanɛ ka-taa lɛ, palakɩ sɔnzɩ nzɩ Mazaɣ wiye, 31 Mars.

Ñɩnɩ adɖɛɛsɩ nakʋyʋ