Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Mɛkɩsiiki

Ave Jardin No. 10

Fraccionamiento El Tejocote

56239 TEXCOCO, MEX

MƐKƖSIIKI

+52 555-133-3000

+52 555-133-3099

+52 555-858-0100

+52 555-858-0199

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi pɔyɔɔdʋʋ-ɩ kpaɣnɩ Mɛkɩsiiki nɛ ŋwolo Panamaa yɔ, ɩ-taa 49 taa. Ðɩlakɩ takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 60 yɔ, ɩ-taa nɛ ɖitiyiɣni agbaa ɖɔɖɔ takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 80 yɔ, ajɛɛ wena acɛzɩ 10 yɔ, a-taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.