Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Keniya

Elgeyo Marakwet Rd

Kilimani area near Adams Arcade

NAIROBI

KENIYA

+254 20-387-3211

+254 20-387-3212

+254 20-387-3213

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ hiu, weyi ɩ-taa Keniya tandamaa kʋnʋŋ wɛɛ ɖɔɖɔ yɔ. Ðɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ videowaa Keniya kʋnʋmɩŋ taa. Ðɩcɔŋnɩ ɖɔɖɔ ajɛɛ wena acɔ-ɖʋ nɛ ata yɔ, a-taa sakɩyɛ taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.