Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Kameruni

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

Ancienne Route SONEL

Bonamikano, Bonabéri,

DOUALA

KAMERUNI

+237 3339-0250

+237 3339-2101

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Cɩla nɛ ŋwolo Kemeɣa

Wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 2:00 nɛ ŋwolo 4:30.

Alɩwaatʋ: Cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛcɛzɩ 40 000 nɛ pɛwɛɛ Kameruni, Kaabɔɔ nɛ Guinée Equatoriale ajɛɛ taa yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðitiyiɣni tɔm susuu wondu Afrika ajɛɛ kagbanzɩ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.