Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Kameruni

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

Ancienne Route SONEL

Bonamikano, Bonabéri,

DOUALA

KAMERUNI

+237 3339-0250

+237 3339-2101

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Cɩla nɛ ŋwolo Kemeɣa

Wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 2:00 nɛ ŋwolo 4:30.

Alɩwaatʋ: Cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛcɛzɩ 40 000 nɛ pɛwɛɛ Kameruni, Kaabɔɔ nɛ Guinée Equatoriale ajɛɛ taa yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðitiyiɣni tɔm susuu wondu Afrika ajɛɛ kagbanzɩ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.