Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Japɔŋ

Watch Tower Bible and Tract Society

4-7-1 Nakashinden

EBINA CITY

KANAGAWA-PREF

243-0496

JAPƆŊ

+81 46-233-0005

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖɩlakɩ Biblwaa, takayɩsɩ sɔsɔsɩ nɛ hatʋ cabɩ takayɩsɩ miiliyɔɔwaa 15, ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nzɩ sɩcɛzɩ miiliyɔɔwaa 100 yɔ. Pɩtasɩ lɛ, paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖitiyiɣni kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ 150 taa takayɩsɩ tɔɔnɩwaa 5 700 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.