Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Hɔŋkɔŋ

Watch Tower Bible and Tract Society

19/F, 1 Hung To Road,

Kwun Tong,

KOWLOON, HƆŊKƆŊ

+852 2337-1686

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Cɛcɛsɩ 45

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Chinois pinyin nɛ Ouïghour (arabe) kʋnʋmɩŋ taa. Ðɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ Chinois Cantonais kʋnʋŋ taa nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ videowaa Siini tandamaa kʋnʋŋ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.