Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa​—Ɛyaa mba ɖɩkɛnaa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa​—Ɛyaa mba ɖɩkɛnaa?

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa camɩyɛ na?