Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’—Kɔɔnɔɔ tɔm

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’—Kɔɔnɔɔ tɔm

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’ tɛ kɔɔnɔɔ tɔm.