Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Bibl yɔɔdaa se kɩ-taa tɔm kɛ “Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm” nɛ Ɛsɔ ɛnʋ “ɛɛcɛtɩɣ.” (1 Tesalooniiki 2:​13; Tiiti 1:2) Pɩkɛ toovenim na? Yaa mʋya nɛ ɖimɖimnaa wɛnɩ Bibl taa?