Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 98

Masɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Masɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ
NAƲ

(2 Timootee 3:16, 17)

 1. 1. Ɛsɔtɔm kɛnɩ fɩtɩla,

  Mintʋsʋʋ ɖa-nʋmɔʋ taa.

  Ye ɖɩɖɔŋ tɩ-yɔɔ tam kɔyɔ,

  Ðihikiɣ koboyaɣ sɔsɔɔ.

 2. 2. Ɛsɔ cɔlɔ Masɩ lɩnaa,

  Siɖiyiɣ-ɖʋ fezuu taa.

  Sɩsɩɣnɩ-ɖʋ tɔm wɩlʋʋ taa,

  Sɩñɔɔzʋʋ-ɖʋ ɖe-wezuu taa.

 3. 3. Caa Yehowa tɔm wɩlɩɣ-ɖʋ

  Se tam lɛ, ɛsɔɔlɩ-ɖʋ.

  Tɩ-kalʋʋ kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ siŋŋ.

  Tiyeki ɖihiɣ wezuu siŋŋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 118:105; Aduwa 4:13.)