Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 94

Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ
NAƲ

(Filiipu 2:16)

 1. 1. Ɛsɔ ŋlabaɣ lɛ, se ŋcɛlɩ-ɖʋ

  Ña-paɣtʋ kiɖeɖetu se tiɖi’i-ɖʋ.

  Ñɔ-cɔlɔ Masɩ lɩnaa,

  Nɛ sɩsɩɣnɩ ɛyʋ

  Caa ñɔ-tɔm kɛnɩ-ɖʋ wezuu mintʋsʋʋ.

 2. 2. Ña-Masɩ tukuuni ɛyaa laŋa, Caa

  Nɛ tɩñɔɔzʋʋ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋa.

  Ña-paɣtʋ wɛ pilim nɛ

  Ŋhʋʋ tɔm camɩyɛ.

  Al’waatʋ tɩŋa lɛ, ŋɖiyiɣ camɩ’ɛ.

 3. 3. Yehowa ñɔ-tɔm hɔŋ ɛyaa nɛ ñɔ-yɔɔ.

  Ña-nayaa kaawɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɖa yɔ.

  Yehowa tɔm sɩɣnɩ-ɖʋ

  Nɛ ɖe-tisuu kpaɣ ɖoŋ.

  Caa, ŋlabaɣ lɛ se ŋkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 18:9; 118:16, 162; 2 Timootee 3:16; Yakubu 5:17; 2 Pɩyɛɛrɩ 1:21.)