Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 94

Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ

(Filiipu 2:16)

 1. 1. Ɛsɔ ŋlabaɣ lɛ, se ŋcɛlɩ-ɖʋ

  Ña-paɣtʋ kiɖeɖetu se tiɖi’i-ɖʋ.

  Ñɔ-cɔlɔ Masɩ lɩnaa,

  Nɛ sɩsɩɣnɩ ɛyʋ

  Caa ñɔ-tɔm kɛnɩ-ɖʋ wezuu mintʋsʋʋ.

 2. 2. Ña-Masɩ tukuuni ɛyaa laŋa, Caa

  Nɛ tɩñɔɔzʋʋ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋa.

  Ña-paɣtʋ wɛ pilim nɛ

  Ŋhʋʋ tɔm camɩyɛ.

  Al’waatʋ tɩŋa lɛ, ŋɖiyiɣ camɩ’ɛ.

 3. 3. Yehowa ñɔ-tɔm hɔŋ ɛyaa nɛ ñɔ-yɔɔ.

  Ña-nayaa kaawɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɖa yɔ.

  Yehowa tɔm sɩɣnɩ-ɖʋ

  Nɛ ɖe-tisuu kpaɣ ɖoŋ.

  Caa, ŋlabaɣ lɛ se ŋkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 18:9; 118:16, 162; 2 Timootee 3:16; Yakubu 5:17; 2 Pɩyɛɛrɩ 1:21.)