Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 85

Ɩmʋʋ ɖama

Sélectionner un enregistrement audio
Ɩmʋʋ ɖama
NAƲ

(Roma 15:7)

 1. 1. Ðɩlakɩ mɩ-tɩŋa pa’ɩ talɩ ɖeu

  Mɩ ɛyaa ’ba ɩkɔm kpɛlɩkʋʋ

  Ɛsɔ tɔm lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ.

  Ða-taa wɛ leleŋ se ɖɩkɔm Ɛsɔ cɔlɔ.

 2. 2. Ɛsɔ ŋlabaɣ lɛ se ŋha-ɖʋ

  Ɛzʋtʋyaa se pasɩnɩ-ɖʋ

  Yele ɖɩsɔɔlɩ-wɛ pa-tʋmɩ’ɛ yɔɔ,

  Ðɩmʋʋ ɖɔɖɔ mba pɔkɔŋ ña-ɖɩɣa taa yɔ.

 3. 3. Ɛsɔ sɔɔlaa se laŋa kɩbana

  Ɩwɛɛ pɛɛyɛ nɛ laŋhɛzɩ’ɛ taa

  Ɛsɔ yeba ɖɩsɩmɩ’ɩ, pʋyɔɔ lɛ,

  Ðɩsɔɔlɩ ɖama nɛ ɖɩmʋʋ ɖama camɩ’ɛ.