NAƲ
Tɔm
Kɩlɛmɩŋ

(Maatiyee 9:37, 38)

 1. 1. Caa Yehowa nʋmɔŋ tɩŋa,

  Wazɩɣ-ɖʋ siŋŋ ɖe-wezuu taa.

  Ɛwɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔŋ ɛnɩ,

  Ðɩtɩŋnɩ ’yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ.

  (AJUUZA)

  Fezuu taa kaɖʋsɩ

  Haɣ-ɖʋ taa leleŋ.

  Ðɩhaɣ ɖa-tɩ faaa se ɖisusi

  Tɔm nɛ taa leleŋ.

 2. 2. Paa le tʋma wɛ sakɩyɛ.

  Ðɩhaɣ ɖa-tɩ ɖɩlabɩ-yɛ.

  Ðɩsɔɔlaa se ɖɩsɩnɩ ’yaa.

  Ðɩɖʋ nesi tɔm susuu taa.

  (AJUUZA)

  Fezuu taa kaɖʋsɩ

  Haɣ-ɖʋ taa leleŋ.

  Ðɩhaɣ ɖa-tɩ faaa se ɖisusi

  Tɔm nɛ taa leleŋ.

 3. 3. Ðɩsɔɔlɩ siŋŋ nʋmɔŋ kɩfaŋ,

  Iyeki nɛ ɖɩnɩɣ leleŋ.

  Ðɩkpɛlɩkɩɣ kʋnʋmɩŋ siŋŋ

  Se paa ’nɩ ehiɣ wezuu siŋŋ.

  (AJUUZA)

  Fezuu taa kaɖʋsɩ

  Haɣ-ɖʋ taa leleŋ.

  Ðɩhaɣ ɖa-tɩ faaa se ɖisusi

  Tɔm nɛ taa leleŋ.