Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 82

“Mɩ-mintʋsʋʋ ɛñandɩ”

Sélectionner un enregistrement audio
“Mɩ-mintʋsʋʋ ɛñandɩ”
NAƲ

(Maatiyee 5:16)

 1. 1. Yesu se ɖɩla nɛ

  Mintʋsʋʋ ñandɩ,

  Pɩñandɩ siŋŋ ɛzɩ

  Fenaɣ yaa wɩsɩ.

  Masɩ wɩlɩɣ ɛyaa,

  Laŋhɛzɩyɛ tɔm.

  Ðɩsɔɔlaa se patɩlɩ

  Caa Yehowa tɔm.

 2. 2. Ñaɣ pana, toovenim

  Tɔm talɩ paa ’nɩ

  La ño-ɖoŋ ɖeɖe nɛ

  Mintʋsʋʋ ñandɩ.

  Laŋhɛzɩ’ɛ tɔm susuu

  Kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ.

  Ðisusi-wɛ nɛ paa we’i

  Sɛtɩ ɛ-tɩ tɔm.

 3. 3. Ða-camɩ’ɛ lakasɩ

  Ðɔɖɔ ñandɩɣ-wɛ.

  Tɔm yɔɔdʋʋ nɛ sɔɔlɩm

  Siŋŋ tukuuni-wɛ.

  Mintʋsʋʋ ñandɩɣ ye

  Ðɩñɔnɩ Caa yɔ.

  Piyeki nɛ ɖa-tʋmɩ’ɛ

  Kɛdɩnɩ Ɛsɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 118:130; Maatiyee 5:14, 15, 45; Koloosi 4:6.)