Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 79

Wɩlɩ-wɛ nɛ pɔɖɔkɩ kpam

Sélectionner un enregistrement audio
Wɩlɩ-wɛ nɛ pɔɖɔkɩ kpam
NAƲ

(Maatiyee 28:19, 20)

 1. 1. Tɔm wɩlʋʋ Caa samaɣ wɛ ɖeu siŋŋ,

  Pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ.

  Pɔsɔɔlaa se pɛkɛ Ɛsɔ heŋ,

  Nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ.

  (AJUUZA)

  Caa Yehowa nɩɩ ɖ’adɩma

  Nɛ taasɔɔ ña-samaɣ yɔɔ kaaʋ!

  Caa ɖɩtɩmɩɣnɩ’ŋ paa ɖooye se ŋyele

  Nɛ patɩŋa pɛwɛɛ siɣsiɣ.

 2. 2. Paa ɖooye ɖɩtɩmɩɣnɩ’ŋ pɔ-yɔɔ,

  Yehowa, huuzi pɔ-yɔɔ.

  Paa ɖɩwɩlɩɣ-wɛ ñɔ-tɔm kɔyɔ,

  Ñɔcɔŋnɩ pe-tisuu yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Caa Yehowa nɩɩ ɖ’adɩma

  Nɛ taasɔɔ ña-samaɣ yɔɔ kaaʋ!

  Caa ɖɩtɩmɩɣnɩ’ŋ paa ɖooye se ŋyele

  Nɛ patɩŋa pɛwɛɛ siɣsiɣ.

 3. 3. Ðɩtaɣ liu, pɔɖɔkʋʋ pe-tisuu.

  Caa ’sɔ nɛ Krɩstʋ Yesu,

  Taabalɩ’ɛ kɩbanɖɛ pakaɣ hiɣu,

  Nɛ pɔkɔɔ pehiɣ wezuu.

  (AJUUZA)

  Caa Yehowa nɩɩ ɖ’adɩma

  Nɛ taasɔɔ ña-samaɣ yɔɔ kaaʋ!

  Caa ɖɩtɩmɩɣnɩ’ŋ paa ɖooye se ŋyele

  Nɛ patɩŋa pɛwɛɛ siɣsiɣ.