Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 77

Mintʋsʋʋ ŋgʋ kɩwɛ cɩkpɛndʋʋ ɛjaɖɛ taa yɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Mintʋsʋʋ ŋgʋ kɩwɛ cɩkpɛndʋʋ ɛjaɖɛ taa yɔ
NAƲ

(2 Kɔrɛntɩ 4:6)

 1. 1. Mintʋsʋʋ ɖiɣni ñɩlɩsʋʋ,

  Cɩkpɛndʋʋ taa sɔnɔ.

  Ñalɩmɩ’ɛ ɖiɣni kɔm ɖɔɖɔ

  Ɛzɩ tɛʋ feŋuu yɔ.

  (AJUUZA)

  Tɔm ’dʋ ɖisusuu yɔ,

  Tiɖiɣni ñɩlɩsʋʋ nɛ

  Tɩhaɣ lidaʋ camɩ’ɛ.

  Tɩhaɣ-ɖʋ ñalɩmɩ’ɛ.

  Ðɩsɩm Caa lɩmaɣzɩyɛ

  Ñalɩmɩ’ɛ lɛ!

 2. 2. Ɛyaa mba poɖou yɔ, pefe.

  Ɛsɔ kaakʋ ñɔtaa.

  Paa anɩ ɛcaɣnɩ ɛ-’za.

  N’ɛkpa ɖoŋ fezuu taa.

  (AJUUZA)

  Tɔm ’dʋ ɖisusuu yɔ,

  Tiɖiɣni ñɩlɩsʋʋ nɛ

  Tɩhaɣ lidaʋ camɩ’ɛ.

  Tɩhaɣ-ɖʋ ñalɩmɩ’ɛ.

  Ðɩsɩm Caa lɩmaɣzɩyɛ

  Ñalɩmɩ’ɛ lɛ!