Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 75

“Ma yɔ! Tiyi’m!”

Sélectionner un enregistrement audio
“Ma yɔ! Tiyi’m!”
NAƲ

(Izaayii 6:8)

 1. 1. Ɛyaa sakɩ’ɛ tʋʋ Yehowa,

  Papaa fɛyɩnɩ’ɩ paa ’zɩmtaa.

  Nabɛ’ɛ tɔŋ se ’sɔ kɛ sɩɖʋ.

  Lalaa ñɔtɔŋ se ɛfɛ’ɩ kaaʋ.

  Atisiɣ nɛ Ɛsɔ tiyi’i?

  Alakɩ ’hɩɖɛ yɔɔ ñalɩ?

  (AJUUZA 1)

  Caa, ma yɔ! Mowoki, tiyi’m!

  Mañɩnɩɣ mala ñɔ-sɔɔlɩm.

  Caa ’Sɔ, ŋɖʋ’m hɩɖɛ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Yehowa, ma yɔ! Tiyi’m.

 2. 2. Nabɛ’ɛ se Ɛsɔ kɩlɩ hɛʋ,

  Nɛ paaseɣ Yehowa sɔɔndʋ.

  Sɩʋ kpelisi tɛɛ poluŋuu.

  Sezaarɩ lɛ lalaa ñʋʋdʋ.

  Akaɣ heyuu kañatʋ tʋ?

  Se Ɛsɔ kaakʋ caɣ talʋʋ?

   (AJUUZA 2)

  Caa, ma yɔ! Mowoki, tiyi’m!

  Mancaɣ mawɩlɩ ñɔ-sɔɔlɩm

  Caa ’Sɔ, ŋɖʋ’m hɩɖɛ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Yehowa, ma yɔ! Tiyi’m.

 3. 3. Kañatʋ wɛ tɛtʋ yɔɔ tam.

  Laŋa kɩbana muzuu tam.

  Asɔɔlaa asɛ ’sɔ camɩ’ɛ.

  Ɛzɩ le toovenim tɔm wɛɛ?

  Akaɣ hɛzʋʋ pa-laŋɩyɛ?

  Nɛ patɩlɩ Ɛsɔ camɩ’ɛ?

  (AJUUZA 3)

  Caa, ma yɔ! Mowoki, tiyi’m.

  Mancaɣ monsusi toovenim

  Caa ’sɔ, ŋɖʋ’m hɩɖɛ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Yehowa, ma yɔ! Tiyi’m.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 9B:4; Ezekɩyɛɛlɩ 9:4.)