Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 71

Ðɩkɛ Yehowa sɔɔjanaa!

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩkɛ Yehowa sɔɔjanaa!
NAƲ

(Yowɛɛlɩ 2:7)

 1. 1. Ða Yehowa sɔɔjanaa,

  Krɩstʋ lɛ ñʋʋdʋ.

  Sataŋ nazɩɣ-ɖʋ ɛlɛ,

  Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ

  Nɛ ɖisusuu Ɛ-tɔm se

  Paa ’nɩ ɛmʋ-tʋ.

  Ðɩñɔnɩ Ɛsɔ kpam,

  Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ.

  (AJUUZA)

  Ða Yehowa sɔɔjanaa,

  Krɩstʋ ɖɩñɔʋna.

  Nɛ ɖisusuu tɔm se

  “Kewiyaɣ paɣzaa.”

 2. 2. Ða Yehowa lɩmɖʋyaa,

  Ðɩñɩnɩɣ e-heŋ

  Weyi pa’ɩ ileba yɔ,

  Ɩwɛɛ ɩnɩɣ siziŋ.

  Ðɩsɔɔlaa ɩkɔɔ ɩtɔɔ

  Tɔɔnaɣ kɩbaŋa.

  Ðɩyaɣ-wɛ se pɔkɔɔ

  Kewiyaɣ Kpaaŋ taa.

  (AJUUZA)

  Ða Yehowa sɔɔjanaa,

  Krɩstʋ ɖɩñɔʋna.

  Nɛ ɖisusuu tɔm se

  “Kewiyaɣ paɣzaa.”

 3.  3. Ða Yehowa sɔɔjanaa,

  Ða ñʋʋdʋ Krɩstʋ

  Ñɔɔzɩ ɖa-tɩŋa camɩ’ɛ,

  Se pɩsa ɖɩwa you.

  Pɩcɛyaa ɖɩwɛɛ lɛɣtʋ,

  Nɛ paa ɛzɩmtaa

  Ðɩñɔɔnɩ toovenim,

  Kala kpeekpe taa.

  (AJUUZA)

  Ða Yehowa sɔɔjanaa,

  Krɩstʋ ɖɩñɔʋna.

  Nɛ ɖisusuu tɔm se

  “Kewiyaɣ paɣzaa.”