Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 70

Ɩñɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa

Sélectionner un enregistrement audio
Ɩñɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa
NAƲ

(Maatiyee 10:11-15)

 1. 1. Kɩbaɣlʋ, wɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma pɩwɛɛ

  Se ɖisusi ɛyaa tɔm yɔ.

  ‘Ɩñɩnɩ ɛyaa mba pamʋnaa yɔ.’

  Mba pɛtɛɖɩɣ Ɛsɔtɔm yɔ.

  Ɩsɛɛ ɖɩɣdʋ, eheyi’i laŋhɛzɩ’ɛ tɔm,

  Nɛ ’mʋ-ɖɩ yɔ, ehikiɣ wezuu.

  Ɛlɛ ye pekizaa yɔ, ɩlɩɩ ɖɩɣa taa,

  Ikpizi mɩ-naataŋ yɔɔ mʋzʋʋ.

 2. 2. Ye pamʋmɩ yɔ, Kɩbaɣlʋ pamʋwa.

  Pɩwɩlɩɣ pa-laŋa tʋʋzaa.

  Ɛzɩma pɔsɔɔlɩ wezuu maatɛŋ yɔ,

  Petisiɣ faaa pɛsɛɛ Yehowa.

  Ɩtaanɩɣzɩ ndʋ ɩkayɔɔdɩ yɔ,

  Caa kaɣmɩ sɩnʋʋ paa ɛzɩmtaa.

  Ɛzɩma icosuuni nɔɔ leleŋ yɔ,

  Pɩkɛdɩɣnɩ laŋa kɩbana.