Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 70

Ɩñɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa

Sélectionner un enregistrement audio
Ɩñɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa
NAƲ

(Maatiyee 10:11-15)

 1. 1. Kɩbaɣlʋ, wɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma pɩwɛɛ

  Se ɖisusi ɛyaa tɔm yɔ.

  ‘Ɩñɩnɩ ɛyaa mba pamʋnaa yɔ.’

  Mba pɛtɛɖɩɣ Ɛsɔtɔm yɔ.

  Ɩsɛɛ ɖɩɣdʋ, eheyi’i laŋhɛzɩ’ɛ tɔm,

  Nɛ ’mʋ-ɖɩ yɔ, ehikiɣ wezuu.

  Ɛlɛ ye pekizaa yɔ, ɩlɩɩ ɖɩɣa taa,

  Ikpizi mɩ-naataŋ yɔɔ mʋzʋʋ.

 2. 2. Ye pamʋmɩ yɔ, Kɩbaɣlʋ pamʋwa.

  Pɩwɩlɩɣ pa-laŋa tʋʋzaa.

  Ɛzɩma pɔsɔɔlɩ wezuu maatɛŋ yɔ,

  Petisiɣ faaa pɛsɛɛ Yehowa.

  Ɩtaanɩɣzɩ ndʋ ɩkayɔɔdɩ yɔ,

  Caa kaɣmɩ sɩnʋʋ paa ɛzɩmtaa.

  Ɛzɩma icosuuni nɔɔ leleŋ yɔ,

  Pɩkɛdɩɣnɩ laŋa kɩbana.