Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 7

Yehowa kɛnɩ ɖo-ɖoŋ

Sélectionner un enregistrement audio
Yehowa kɛnɩ ɖo-ɖoŋ
NAƲ

(Izaayii 12:2)

 1. 1. Yehowa ’kɛ ɖo-ɖoŋ, ɖa-ɖɩjɔzɩ’ɛ,

  Ða-ñʋʋ yaɖʋ, ñɛ ɖɩyaɣ paa ɖooye.

  Paa le ñe-Kewiyaɣ tɔm, ɖisusuu,

  Paa ɛyaa ɩmʋʋ-tʋ yaa pekiziɣ.

  (AJUUZA)

  Yehowa ɖo-Ðoŋ, ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋ,

  Ðɩsaŋ ña-hɩɖɛ, ñe-Kewi’itu.

  Ha’ɩ ɖa-Caa Ɛsɔ Kɩlɩm Yehowa,

  Ño-kuzotuu taa ɖɩwɛɣ paa ’zɩmtaa.

 2. 2. Manɩɣ leleŋ siŋŋ ña-ñalɩmɩ’ɛ taa.

  We’i ’naɣ-ɖɩ yɔ, ɛɖɔŋ toovenim taa.

  Ña-paɣtʋ taa mantɩlɩ ñɔ-sɔɔlɩm.

  Mɔnsɔɔlɩ-tʋ nɛ laŋɩyɛ pilim.

  (AJUUZA)

  Yehowa ɖo-Ðoŋ, ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋ,

  Ðɩsaŋ ña-hɩɖɛ, ñe-Kewi’itu.

  Ha’ɩ ɖa-Caa Ɛsɔ Kɩlɩm Yehowa,

  Ño-kuzotuu taa ɖɩwɛɣ paa ’zɩmtaa.

 3. 3. Sataŋ ñɩnɩɣ ɖile nɛ ’nɩɩ leleŋ,

  Ɛlɛ ɖɩnɩɣ ñɔ-tɔm nɛ taa leleŋ.

  Paa picoɖi-ɖʋ, O Caa sɩɣnɩ-ɖʋ

  Ðɩñɔɔnɩ ñe-kewi’itu sɔsɔtʋ.

  (AJUUZA)

  Yehowa ɖo-Ðoŋ, ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋ,

  Ðɩ-saŋ ña-hɩɖɛ, ñe-Kewi’itu.

  Ha’ɩ ɖa-Caa Ɛsɔ Kɩlɩm Yehowa,

  Ño-kuzotuu taa ɖɩwɛɣ paa ’zɩmtaa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ 2 Samɩyɛɛlɩ 22:3; Keɣa 17:3; Izaayii 43:12.)