Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 64

La kʋmtʋ tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ

Sélectionner un enregistrement audio
La kʋmtʋ tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ
NAƲ

(Maatiyee 13:1-23)

 1. 1. Waɖɛ sɔsɔɖɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ

  Se ɖɩwɛ kʋmtʋ tʋmɩ’ɛ taa.

  Tɔɔnaɣ kpaɣʋ alɩwaatʋ talaa,

  Ðɩla tʋmɩ’ɛ nɛ kpekpeka.

  Yesu Krɩstʋ ɖiyiɣni kʋmtʋ,

  Ɛha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ.

  Kʋmtʋ tʋmɩ’ɛ kɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ.

  Ðɩlabɩ-ɖɩ n’amɛya siŋŋ.

 2. 2. Ðɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa siŋŋ

  Nɛ pʋyɔɔ yɔɔ ɖɩwɛ kpekpeka.

  Tɔm susuu nɛ kʋmtʋ cɛyɩ siŋŋ,

  Ɛjaɖɛ tɛm kaakʋ ñɔtaa.

  Taa leleŋ weyi ɖɩwɛna yɔ,

  Yehowa wazaɣ ɩkɛnaa.

  Ðɩɖɔkɩ ɖa-tɩ Ɛsɔ tʋmɩ’ɛ taa;

  Ðɩlabɩ-ɖɩ nɛ amɛya.