Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 63

Ðɛkɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa!

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɛkɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa!
NAƲ

(Izaayii 43:10-12)

 1. 1. Ɛyaa sɛɣ sɩʋ kpelisi,

  Ɛlɛ Yehowa paasɩŋ.

  Ɛnʋ toovenim tʋ

  Nɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.

  Ɛlɛ cɛtɩm ɛsɔnaa

  Fɛyɩ cee wayɩ tɔm taa,

  Pɛfɛyɩnɩ aseɣɖe tɩnaa,

  Falaa ɛsɔnaa pɛkɛnaa.

  (AJUUZA)

  Ða, ɖɛkɛnɩ Yehowa

  Ɛsɔ Aseɣɖe Tɩnaa.

  Ð’Ɛsɔ natʋ tɔm kɛ toovenim;

  Nɛ tɩwɛ ɖɔɖɔ pilim.

 2. 2. Ðisusi Ɛsɔ hɩɖɛ,

  Ðɩkɛnɩ samtʋ hɩɖɛ.

  Ðisusi Kewiyaɣ,

  Tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.

  Piholuu ɛyaa sakɩ’ɛ,

  Nɛ pehiɣ tamtam hɛzɩ’ɛ.

  Ðɩla nɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa;

  Ðitee hendu nɛ amɛya.

  (AJUUZA)

  Ða, ɖɛkɛnɩ Yehowa

  Ɛsɔ Aseɣɖe Tɩnaa.

  Ð’Ɛsɔ natʋ tɔm kɛ toovenim;

  Nɛ tɩwɛ ɖɔɖɔ pilim.

 3.  3. Ðɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ

  Ðɛyɩɣ Yehowa hɩɖɛ.

  Ðiheyiɣ puuyaɣ tʋ

  Se ’lɛɣzɩ wɛtʋ.

  Caa kaɣ kɩdɛkɛdaa kʋʋ.

  Ɛlɛɣzɩ nɛ ’hiɣ kʋjɔʋ.

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɔkɩ tɔm susuu kpam

  Nɛ sakɩ’ɛ hiɣ wezuu tamtam.

  (AJUUZA)

  Ða, ɖɛkɛnɩ Yehowa

  Ɛsɔ Aseɣɖe Tɩnaa.

  Ð’Ɛsɔ natʋ tɔm kɛ toovenim;

  Nɛ tɩwɛ ɖɔɖɔ pilim.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 37:19; 55:11; Ezekɩyɛɛlɩ 3:19.)