Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 62

Hendu kɩfatʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Hendu kɩfatʋ
NAƲ

(Keɣa 97)

 1. 1. Tee Ɛsɔ hendu, samtʋ hendu leleŋ ñɩndʋ.

  He’i ɛyaa, ɛ-sɔɔlɩm, e-ɖoŋ nɛ ɛ-wɛtʋ.

  Ɩpaa nɛ ɩmɛ’ɩ, Yehowa kɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.

  Ɛtɩsɔɔlɩ mulum,

  Ɛkɛnɩ siɣsiɣ tʋ.

  (AJUUZA)

  Tee, tee, tee!

  Tee hendu kɩfatʋ!

  Tee, tee, tee!

  Tee Yehowa samtʋ.

 2. 2. Ñɔkɩ Kɩbaɣlʋ ñɛ-Ɛsɔ, sa Caa Yehowa.

  He’i ɛyaa ɛ-hɩɖɛ, ɖɛ’ɩ-ɖɩ siŋŋ samaɣ taa.

  Ña nɛ koobiya ɩsa Caa Ɛsɔ Yehowa,

  Ɩɖɛ’ɩ Caa Yehowa,

  Ɩwɛɛ taa leleŋ taa.

  (AJUUZA)

  Tee, tee, tee!

  Tee hendu kɩfatʋ!

  Tee, tee, tee!

  Tee Yehowa samtʋ.

 3. 3. Lɩm nɛ teŋgunaa ɩsa Ɛsɔ mɩ-Lɩzɩyʋ.

  Tɛtʋ nɛ ti-wondu, itee Ɛsɔ hendu.

  Ɩkpalɩ Caa nɛ taa leleŋ, mɩ pɔsɩ nɛ pɛɛ.

  Pʋŋ nɛ pi’isi tɩŋa,

  Ɩɖʋ Ɛsɔ hɩɖɛ.

  (AJUUZA)

  Tee, tee, tee!

  Tee hendu kɩfatʋ!

  Tee, tee, tee!

  Tee Yehowa samtʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 95:1; 149:1; Izaayii 42:10.)