Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 6

Ɛsɔdaa wondu ɖɛyɩɣ Ɛsɔ ɖoŋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔdaa wondu ɖɛyɩɣ Ɛsɔ ɖoŋ
NAƲ

(Keɣa 18)

 1. 1. Wondu kpeekpe ɖɛyɩɣ Ɛsɔ Yehowa.

  Ðɩnaɣ e-nesi tɛɛ

  tʋma lem ɛsɔdaa.

  Kaakɩŋ kpeekpe saŋ Yehowa Kɩlɩm.

  Ðoo taa tɩɩnzɩ susuu e-ɖoŋ,

  lɔŋsɩnɖɛ nɛ ’sɔɔlɩm.

 2. 2. Ɛsɔ paɣtʋ wɛ siɣsiɣ nɛ tɩtʋʋzaa.

  Ɛ-paɣtʋ ɖiyiɣ-wɛ

  paa sɔsaa yaa piya.

  E-kewi’itu tɔɔʋ wɛ ɖeu, tɩtʋʋzaa.

  Ɛ-paɣtʋ wokini ɛyʋ

  laŋhʋlʋmɩ’ɛ siŋŋ taa.

 3. 3. Ɛsɔ sɔɔndʋ seu wɛ ɖeu paa ɛzɩmtaa.

  Ɛ-paɣtʋ wɛ ɖeu siŋŋ

  nɛ tɩcɛzɩ sika.

  Tɩkandɩyɩɣ ɛ-sɛyaa yɔɔ camɩ’ɛ.

  Ɛ-sɔsɔtʋ nɛ ɛ-hɩɖɛ,

  ɖɩñɔʋnɩ paa ɖooye.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 110:9; 144:6; Natʋ 4:11.)