Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 59

Kɔɔ ɖɩɖɛyɩ Yehowa

Sélectionner un enregistrement audio
Kɔɔ ɖɩɖɛyɩ Yehowa
NAƲ

(Keɣa 145:2)

 1. 1. Ðɩɖɛ’ɩ Ɛsɔ;

  Ðitee’i hendu.

  Ɛha-ɖʋ wondu kpeekpe nɛ wezuu.

  Paa ɖooye lɛ,

  Ðɛ’ɩ ɛ-hɩɖɛ.

  Ðɩsamɩ’ɩ nɛ sɔɔlɩm nɛ ’sɩmɩyɛ

  Ðɩɖɛyɩ’ɩ nɛ ɖisusi ɛ-hɩɖɛ.

 2. 2. Ðɩɖɛ’ɩ Ɛsɔ;

  Ɛsɩɣnɩ-ɖʋ.

  Ɛnɩɣ ɖ’adɩma nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ.

  E-ɖoŋ sɔsɔŋ

  Kpazɩɣ ɛjam.

  E-fezuu kiɖeɖeu haɣ ɖoŋ ɛjam.

  Ðɛyɩ ɛ-hɩɖɛ, susi ɛ-tɔm tam.

 3. 3. Ðɩɖɛ’ɩ Ɛsɔ;

  Ð’Ɛsɔ wɛ ɖeu.

  Laŋa hɛzɩyʋ, ɛnʋ ɖɩtaɣ liu.

  Ɛwɛ siɣsiɣ

  Ewaɣ laŋa.

  Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ wazʋʋ ɛyaa.

  Ðɩɖɛyɩ’ɩ nɛ taa leleŋ n’amɛya.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 93:18, 19; 144:21; 146:1; 150:2; Tʋma Labʋ 17:25.)