Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 56

Yele nɛ toovenim ɖiyi ñe-wezuu caɣʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Yele nɛ toovenim ɖiyi ñe-wezuu caɣʋ
NAƲ

(Aduwa 3:1, 2)

 1. 1. Koboyaɣ tʋ yɔ, we’i toovenim ɖiyiɣ yɔ,

  Weyi Ɛsɔ paɣtʋ ɖiyiɣ yɔ.

  Pʋyɔɔ, welisi Caa Yehowa nɔɔ taa tɔm.

  Ɛ-paɣtʋ kɛ toovenim tɔm.

  (AJUUZA)

  Ñɔɔnɩ Ɛsɔtɔm,

  Sɔɔlɩ-tʋ, toovenim lɛ.

  Mbʋ yekina

  Ŋhiɣ Yehowa

  Pɛɛyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ.

 2. 2. Ña-pana ñaɣʋ nɛ ñɔ-sɔɔlɩm tɩkɛ falaa.

  Pɩmʋ ñɩm siŋŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa.

  Pɩkɔŋnɩ’ŋ tam tam wazasɩ nɛ wezuu siŋŋ.

  Ɛsɔtɔm haɣnɩ wezuu siŋŋ.

  (AJUUZA)

  Ñɔɔnɩ Ɛsɔtɔm,

  Sɔɔlɩ-tʋ, toovenim lɛ.

  Mbʋ yekina

  Ŋhiɣ Yehowa

  Pɛɛyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ.

 3. 3. Ðɩkɛnɩ piya cikpesi Ɛsɔ ’sɩndaa,

  Ðɩmʋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ paa ’zɩmtaa.

  Pʋyɔɔ lɛ ña nɛ Caa Yehowa ɩɖɔŋ tam,

  Nɛ ŋwɛɛ koboyaɣ taa tam.

  (AJUUZA)

  Ñɔɔnɩ Ɛsɔtɔm,

  Sɔɔlɩtʋ, toovenim lɛ.

  Mbʋ yekina

  Ŋhiɣ Yehowa

  Pɛɛyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 25:3; Aduwa 8:35; 15:31; Yohanɛɛsɩ 8:31, 32.)