Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 55

Taase-wɛ sɔɔndʋ!

Sélectionner un enregistrement audio
Taase-wɛ sɔɔndʋ!
NAƲ

(Maatiyee 10:28)

 1. 1. Man-samaɣ, ɖɛɛnɩ ɛzɩdaa,

  Susi laŋhɛzɩyɛ tɔm,

  Taase koyindu sɔɔndʋ.

  Ñɩnɩ ɛyaa, susi tɔm.

  Heyi-wɛ se Yesu ɖɔɔnɩ

  Ɛsɔdaa Sataŋ Eleeu.

  Ɛkaɣ-ɩ ɖʋʋ salaka taa

  Nɛ man-samaɣ hiɣ hɛzʋʋ.

  (AJUUZA)

  Man-kʋsɔɔlʋ, taase sɔɔndʋ

  Koyindu nɛ nazɩyʋ.

  Mankaɣ mɛn-sɛyʋ yɔɔ huuzuu.

  Ɛkɛnɩ ma-ñɩm pʋyʋ.

 2. 2. Paa koyindinaa ɩɖɔwa,

  Pɛwɛɛ ɖoŋ ɛzɩma yɔ,

  Nɛ pɛwɛ ajitu nɛ,

  Pacaɣ se pepeɣzi’ŋ yɔ,

  Taase-wɛ sɔɔndʋ, mɔn-sɔɔja

  Wɛɛ abal’tʋ nɛ ŋwa.

  Mankandɩyɩɣ mɛn-sɛyaa yɔɔ,

  Nɛ pawa koyindinaa

  (AJUUZA)

  Man-kʋsɔɔlʋ, taase sɔɔndʋ

  Koyindu nɛ nazɩyʋ.

  Mankaɣ mɛn-sɛyʋ yɔɔ huuzuu.

  Ɛkɛnɩ ma-ñɩm pʋyʋ.

 3.  3. Taase sɔɔndʋ man-taabalʋ,

  Mankaɣ ñɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ.

  Paa ŋsɩbɩ you taa yɔ,

  Ma lɛ, maakaɣ ñɔ-yɔɔ sɔʋ.

  Taase sɔɔndʋ mba pakʋʋ

  Tomnaɣ nandʋ ɖeke yɔ.

  Ðɔkɩ ña-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ,

  Nɛ maha’ŋ wezuu hulaɣ!

  (AJUUZA)

  Man-kʋsɔɔlʋ, taase sɔɔndʋ

  Koyindu nɛ nazɩyʋ.

  Mankaɣ mɛn-sɛyʋ yɔɔ huuzuu.

  Ɛkɛnɩ ma-ñɩm pʋyʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:10; Nehemiya 4:8; Keɣsi 58:2; 82:3, 4.)