Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 54

“Nʋmɔʋ kɔyɔ”

Sélectionner un enregistrement audio
“Nʋmɔʋ kɔyɔ”
NAƲ

(Izaayii 30:20, 21)

 1. 1. Laŋhɛzɩ’ɛ nʋmɔʋ wɛɛ;

  Kɩ-taa ŋɖiɣni ɖɔm.

  Kɩ-tɔm ŋkpɛlɩkaa,

  Nɛ ŋsɔɔlɩ kɩ-tɔm.

  Yesu wɩlɩnɩ-ɖʋ kʋ.

  Ɛ-nɔɔ taa tɔm lɛ.

  Laŋhɛzɩ’ɛ nʋmɔʋ lɛ,

  Yehowa tɔm kɛlɛ.

  (AJUUZA)

  Wezuu nʋmɔʋ; ɛɛɛ wezuu nʋmɔʋ yɔ.

  Taakisi, nɛ taacɔnɩ kɩjaʋ yɔɔ.

  Ɛsɔ heyiɣ’ŋ se: ‘Nʋmɔʋ kɔyɔ,

  Taakisini wa’ɩ kaaʋ, nʋmɔʋ kɔyɔ.’

 2. 2. Sɔɔlɩm siŋŋ nʋmɔʋ wɛɛ;

  Taacɔnɩ hɔɔlʋʋ kaaʋ.

  Caa wɩlɩnɩ-ɖʋ kʋ;

  Nɛ taalɩɩ kɩ-taa kaaʋ.

  Ɛ-sɔɔlɩm wayɩ fɛ’ɩ;

  Pɩwɛ kajʋka siŋŋ.

  Sɔɔlɩm nʋmɔʋ kɔyɔ;

  Kɩkɛdɩnɩ-ɖʋ siŋŋ.

  (AJUUZA)

  Wezuu nʋmɔʋ; ɛɛɛ wezuu nʋmɔʋ yɔ.

  Taakisi, nɛ taacɔnɩ kɩjaʋ yɔɔ.

  Ɛsɔ heyiɣ’ŋ se: ‘Nʋmɔʋ kɔyɔ,

  Taakisini wa’ɩ kaaʋ, nʋmɔʋ kɔyɔ.’

 3.  3. Wezuu siŋŋ nʋmɔʋ wɛɛ,

  Taacɔnɩ ña-wayɩ.

  Ð’Ɛsɔ heyi-ɖʋ se

  Nʋmɔʋ nakʋyʋ fɛ’ɩ

  Se kɩkpaɖɩ sɔɔlɩm

  Nɛ Ɛsɔ laŋhɛzɩ’ɛ.

  Wezuu siŋŋ nʋmɔʋ lɛ.

  Ɛsɔ ŋlabaɣ lɛ!

  (AJUUZA)

  Wezuu nʋmɔʋ; ɛɛɛ wezuu nʋmɔʋ yɔ.

  Taakisi, nɛ taacɔnɩ kɩjaʋ yɔɔ.

  Ɛsɔ heyiɣ’ŋ se: ‘Nʋmɔʋ kɔyɔ,

  Taakisini wa’ɩ kaaʋ, nʋmɔʋ kɔyɔ.’

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 31:8; 138:24; Aduwa 6:23.)