Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 51

Ɛsɔ ɖɩha ɖa-tɩ!

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ ɖɩha ɖa-tɩ!
NAƲ

(Maatiyee 16:24)

 1. 1. Ðɩñɔtɩnɩ Krɩstʋ, Yehowa sɔɔlɩm taa,

  Nɛ ɖɩkɛ ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa.

  Yehowa ɖɩjaɣyɛ taa,

  Ñalɩmɩyɛ siŋŋ lɩnaa.

  Ðɩkpazɩ ɖoŋ ɖe-tisuu,

  Ðɩɩlakɩ ɖɔ-sɔɔlɩm kaaʋ.

  (AJUUZA)

  Ða-taa wɛ leleŋ, ɖɩha ɖa-tɩ kɩbaɣlʋ,

  Ɛ nɛ Yesu pɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɖʋ.

 2. 2. Ðɩtɩmɩɣ nɛ ɖiheyiɣ Ɛsɔ Yehowa

  Sise ɖɩñaŋɩ’ɩ paa ɛ-zɩmtaa.

  Waɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-wa’ɩ fɛ’ɩ,

  Ðisusuu ɖɩ-tɔm paa ’nɩ.

  Caa Yehowa hɩɖɛ taa

  Ðisusuu tɔm nɛ amɛ’a.

  (AJUUZA)

  Ða-taa wɛ leleŋ, ɖɩha ɖa-tɩ kɩbaɣlʋ,

  Ɛ nɛ Yesu pɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɖʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 42:3; Yohanɛɛsɩ 6:44.)