Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 50

Tɩ haʋ adɩma

Sélectionner un enregistrement audio
Tɩ haʋ adɩma

(Maatiyee 22:37)

 1. 1. Mʋ ma-laŋɩ’ɛ nɛ ŋla

  Mɔnsɔɔlɩ toovenim tam.

  Yele mente’ŋ hendu Caa,

  Nɛ mansa me-Wiyaʋ tam.

 2. 2. Mʋ me-nesi Caa Ɛsɔ.

  Yele sɩla ñɔ-sɔɔlɩm.

  Mʋ ma-ñɩm kpeekpe, Ɛsɔ;

  Nɛ mɛnsɛ’ŋ nɛ toovenim.

 3. 3. Mʋ me-wezuu, yele nɛ

  Kɩlakɩ ñɔ-sɔɔlɩm tam.

  Mʋ’m Kɩbaɣlʋ, yele nɛ

  Mɛ-wɛtʋ kɛdɩnɩ’ŋ tam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 39:9; Yohanɛɛsɩ 8:29; 2 Kɔrɛntɩ 10:5.)