Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 5

Ɛsɔ tʋma sɔsɔna

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ tʋma sɔsɔna
NAƲ

(Keɣa 138)

 1. 1. Oo Ɛsɔ, mɔnɖɔŋ yaa mɛhɛzɩɣ,

  Yaa mahɩnaa, ŋsɩm pɩtɩŋa pa’ɩ.

  Ŋsɩm ma-laŋɩyɛ taa tɔm, ma-maɣzɩm,

  Nɛ mɔ-yɔɔdaɣ nɛ mɔn-ɖɔnɛ,

  Pɩtɩŋa pa’ɩ.

  Al’waatʋ ndʋ maawɛɛ mɛɛsaɣ tɛɛ

  Ðooo mon-ɖoo lotu taa lɛ, ŋnawaɣ’m.

  Mon-tomnaɣ hɔɔlɩŋ wɛ ña-takayaɣ taa.

  Ñe-piti lakasɩ wɛ’m ɖeu;

  Mɛnɖɛyɩɣ’ŋ tam.

  Ñɔ-lɔŋsɩnɖɛ nɛ ñe-piti lakasɩ;

  Sɩpaɣlaa pɩdɩɩfɛ’ɩ nɛ mansɩm ’bʋ.

  Paa cɩkpɛndʋʋ ɩcɔ’m nɛ kɩtaa kɔyɔ,

  Caa ñe-fezuu naɣ’m nɛ kɩya ma-ñʋʋ.

  Yehowa, apɩzɩɣ ɛmɛlɩ’ŋ?

  Ɛzɩ le monposuuni’ŋ? Ðoli fɛ’ɩ.

  Cɩkpɛndʋʋ taa, ɛsɔdaa yaa pɩlaʋ taa,

  Yaa paa teŋgu cukaŋ taa,

  Ðɩmɛlɩyɛ fɛ’ɩ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 65:3; 93:19; Yereemii 17:10.)