Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 49

Ðiyele nɛ Yehowa taa la leleŋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðiyele nɛ Yehowa taa la leleŋ
NAƲ

(Aduwa 27:11)

 1. 1. Ɛsɔ ñɔ-sɔɔlɩm ɖɩsɔɔlaa.

  Pɩ-labʋ kɛnɩ lɔŋsɩmtʋ.

  Ðɩsɛɣ’ŋ ɖe-wezuu kpeekpe taa,

  Nɛ ña-taa hʋlʋmɩnɩ-ɖʋ.

 2. 2. Yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ

  Susuu ñɔ-tɔm nɛ ña-hɩɖɛ.

  Ɛwɩlɩɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ.

  Ɛcalɩɣ ñe-heɣsi camɩ’ɛ.

 3. 3. Ha-ɖʋ fezuu kiɖeɖeu tam,

  Nɛ ɖɩla kɩbandʋ yeke;

  Nɛ ɖɛ-wɛtʋ ɖʋ’ŋ hɩɖɛ tam.

  Nɛ pɩkɛdɩnɩ’ŋ paa ɖooye.