Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 49

Ðiyele nɛ Yehowa taa la leleŋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðiyele nɛ Yehowa taa la leleŋ
NAƲ

(Aduwa 27:11)

 1. 1. Ɛsɔ ñɔ-sɔɔlɩm ɖɩsɔɔlaa.

  Pɩ-labʋ kɛnɩ lɔŋsɩmtʋ.

  Ðɩsɛɣ’ŋ ɖe-wezuu kpeekpe taa,

  Nɛ ña-taa hʋlʋmɩnɩ-ɖʋ.

 2. 2. Yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ

  Susuu ñɔ-tɔm nɛ ña-hɩɖɛ.

  Ɛwɩlɩɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ.

  Ɛcalɩɣ ñe-heɣsi camɩ’ɛ.

 3. 3. Ha-ɖʋ fezuu kiɖeɖeu tam,

  Nɛ ɖɩla kɩbandʋ yeke;

  Nɛ ɖɛ-wɛtʋ ɖʋ’ŋ hɩɖɛ tam.

  Nɛ pɩkɛdɩnɩ’ŋ paa ɖooye.