Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 45

Ndʋ memidiɣ ma-laŋɩyɛ taa yɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ndʋ memidiɣ ma-laŋɩyɛ taa yɔ
NAƲ

(Keɣa 18:15)

 1. 1. Tɔm ’dʋ mɛwɛɛ memidiɣ yɔ,

  Tɔm ’dʋ mɛwɛɛ mamaɣzɩɣ yɔ,

  O! Caa yele tɩkɛdɩnɩ’ŋ.

  Yele nɛ mɔn-tɔm kɛdɩnɩ’ŋ.

  Yehowa mɛwɛ nɩɣzɛ taa.

  Mamaɣzɩɣ a-yɔɔ siŋŋ ɖoo taa.

  Yele nɛ mɔntɔzɩ ñɔ-yɔɔ,

  Nɛ ma-lɩmaɣza wɛɛ ñɔ-yɔɔ.

 2. 2. Tɔm ’dʋ tɩkɛ toovenim yɔ,

  Tɔm ’dʋ tɩkɛ kɩbandʋ yɔ,

  Tɔm ’dʋ tɩmʋnɩ samtʋ yɔ,

  Yele nɛ tɩha’m koboyaɣ.

  Ñɔ-tɔm kɛnɩ’m ñɩm pʋyʋ siŋŋ.

  Tɩkɛdɩɣnɩ men-ciyam siŋŋ.

  Yele mamaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ tam,

  Pɩsa nɛ mɔñɔɔnɩ-tʋ kpam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 48:4; 62:7; 138:17, 23; Filiipu 4:7, 8; 1 Timootee 4:15.)