Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 44

Ɛjam adɩma

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛjam adɩma
NAƲ

(Keɣa 4:2)

 1. 1. O Ɛsɔ Yehowa, mewiɣ nɛ mayaɣ’ŋ

  Lɛ, nɩɩ-nɩ’m.

  Me-heŋ paɣlaa kpem, ɩɩcaɣ waʋ;

  Nɛ man-sʋʋtʋ kɩlɩ’m

  Lɩmaɣza kɩdɛkɛda wɛnʋʋ tam

  Pɩsɩ’m ɛjam.

  Laŋhɛzɩyɛ Ɛsɔ nɩɩnɩ’m;

  Mañɩnɩɣ ŋsɩnɩ’m.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ sɩnɩ’m nɛ piɖeni’m.

  M’Ɛsɔ lɩzɩ’m, ha’ɩ pɩkɩlɩ’m.

  Kʋñɔmɩŋ taa ñɛ mayaɣ tam.

  O Yehowa kpazɩɣ’m ɖoŋ tam.

 2. 2. Ñɔ-tɔm hɛzɩɣnɩ ma-laŋɩ’ɛ

  Mɛ-’jandʋ kpeekpe taa.

  Tɩsɩɣnɩ’m nɛ me-heyiɣ’ŋ ma

  Lɩmaɣza paa ’zɩmtaa.

  Mentendi’ŋ, yele nɛ ñɔ-tɔm

  Ha’m tisuu nɛ lidaʋ.

  Caa kpazɩ’m ɖoŋ nɛ ŋsɩnɩ’m

  Nɛ mɛwɛɛnɩ lidaʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ sɩnɩ’m nɛ piɖeni’m.

  M’Ɛsɔ lɩzɩ’m, ha’ɩ pɩkɩlɩ’m.

  Kʋñɔmɩŋ taa ñɛ mayaɣ tam.

  O Yehowa kpazɩɣ’m ɖoŋ tam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 41:7; 118:28; Roma 8:26; 2 Kɔrɛntɩ 4:16; 1 Yohanɛɛsɩ 3:20.)