Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 41

Hayɩ! Nɩɩ ma-adɩma

Sélectionner un enregistrement audio
Hayɩ! Nɩɩ ma-adɩma
NAƲ

(Keɣa 53)

 1. 1. Menteɣ hendu, Yehowa m’Ɛsɔ

  Ñatɩnɩ’m nɛ, ñɛkɛnɩ m’Ɛsɔ.

  Ɛsɔnaa taa, Caa ñakpaɖɩna.

  (AJUUZA)

  O Caa Yehowa, nɩɩ m’adɩma.

 2. 2. Mɛnsɛɣ’ŋ sɔnɔ evemiye yɔɔ.

  Ŋha’m wezuu, ñeɖi’ini’m ɖɔɖɔ.

  Ŋsɩɣnɩ’m nɛ sɔɔlɩm paa ’zɩmtaa.

  (AJUUZA)

  O Caa Yehowa, nɩɩ m’adɩma.

 3. 3. Caa mɔnsɔɔlɩ kɩbam labʋ siŋŋ!

  Sɩnɩ’m mɔnɖɔ ñalɩmɩ’ɛ taa siŋŋ.

  Caa sɔzɩ’m lɔŋ nɛ ɖoŋ paa ’zɩmtaa.

  (AJUUZA)

  O Caa Yehowa, nɩɩ m’adɩma.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Ejipiti Lɩʋ 22:27; Keɣa 105:4; Yakubu 5:11.)