Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 37

Ðɩsɛɛ Yehowa nɛ ɖa-ciyam pilim

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩsɛɛ Yehowa nɛ ɖa-ciyam pilim
NAƲ

(Maatiyee 22:37)

 1. 1. O! Wiyaʋ kɩlɩm Yehowa

  Ña-paɣtʋ mɔnsɔɔlaa se maña.

  Ñe-ɖeke pɩmʋnaa mɛnsɛɛ,

  Ña nɛ m’Ɛsɔ, mɛnsɛɣ’ŋ paa ’zɩm-taa.

  Mɔnɖɔkʋʋ ña-paɣtʋ tɩŋa kpam.

  Mɔnsɔɔlɩ ñɔ-lɔŋ tasʋʋ, Caa.

  (AJUUZA)

  O! Yehowa ŋmʋnaa se

  Mɛnsɛ’ŋ nɛ ma-laŋɩ’ɛ paa ’zɩmtaa.

 2. 2. Caa ña-tʋma kpeekpe ɖɛyɩɣ’ŋ.

  Tɛtʋ, fenaɣ, tɩɩnzɩ, pɛɖɛyɩɣ’ŋ.

  Manɩɣzɩɣnɩ pɛ-wɛtʋ nɛ

  Monsusi ña-hɩɖɛ nɛ mo-ɖoŋ.

  Mɛnsɛ’ŋ me-wezuu caɣʋ kpeekpe taa.

  Nɛ mɛwɛɛ siɣsiɣ ñɛ ’zɩdaa.

  (AJUUZA)

  O! Yehowa ŋmʋnaa se

  Mɛnsɛ’ŋ nɛ ma-laŋɩ’ɛ paa ’zɩmtaa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:15; Keɣa 39:9; 112:1-3; Eklesɩyastɩ 5:4; Yohanɛɛsɩ 4:34.)