Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 33

Sʋʋ Yehowa ña-sʋʋtʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Sʋʋ Yehowa ña-sʋʋtʋ
NAƲ

(Keɣa 54)

 1. 1. M’Ɛsɔ welisi m’adɩma,

  Mentendi’ŋ Caa Kɩbaɣlʋ.

  Nɩɩ ma-laŋɩ’ɛ taa wɩzasɩ,

  Sɩnɩ’m nɛ mawa sɔɔndʋ.

  (AJUUZA)

  Sʋʋ Ɛsɔ ña-sʋʋtʋ kpeekpe

  Ɛnʋ ɛkɛnɩ ña-ñʋʋ yaɖʋ.

  Eeyeki se ŋtɔlɩ kaaʋ;

  Paa ɖooye ɛkaɣ’ŋ sɩnʋʋ.

 2. 2. Ye maawɛ keŋ kpeluu tɩyɛ,

  Maaɖɛnɩ ɖooo poliŋ taa.

  Menseɣ mowolo ɖooo poliŋ

  Nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa.

  (AJUUZA)

  Sʋʋ Ɛsɔ ña-sʋʋtʋ kpeekpe

  Ɛnʋ ɛkɛnɩ ña-ñʋʋ yaɖʋ.

  Eeyeki se ŋtɔlɩ kaaʋ;

  Paa ɖooye ɛkaɣ’ŋ sɩnʋʋ.

 3. 3. Yehowa ñe-ɖeke mayaɣ,

  Ñoholuuni’m paa ’zɩmtaa

  Ñɛhɛzɩɣnɩ ma-laŋɩyɛ

  Nazɩm nɛ kʋñɔmɩŋ taa.

  (AJUUZA)

  Sʋʋ Ɛsɔ ña-sʋʋtʋ kpeekpe

  Ɛnʋ ɛkɛnɩ ña-ñʋʋ yaɖʋ.

  Eeyeki se ŋtɔlɩ kaaʋ;

  Paa ɖooye ɛ-kaɣ’ŋ sɩnʋʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 21:6; 30:2-25.)