Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 32

Wɛɛ Yehowa hɔɔlʋʋ taa!

Sélectionner un enregistrement audio
Wɛɛ Yehowa hɔɔlʋʋ taa!
NAƲ

(Ejipiti Lɩʋ 32:26)

 1. 1. Ðooo ɖɩɩwɛ fezuu taa cɩkpɛndʋʋ taa,

  Cɛtɩm wɩlɩtʋ kaasuuni ɖa-taa.

  Ɛlɛ ɖɩkɔm ɖɩnɩɩ Kewiyaɣ tɔm,

  Tɩkɛnɩ koboyaɣ tɔm.

  (AJUUZA)

  Wɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ n’ɛ-taa la leleŋ siŋŋ.

  Ɛɛsɔʋ ɛ-sɛyaa yɔɔ, ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ.

  Susi tɔm kɩbandʋ, laŋhɛzɩ’ɛ tɔm tam.

  Krɩstʋ kɛnɩ Wiyaʋ, ɛkɛ Wiyaʋ tam.

 2. 2. Ðɩɖʋ ɖama nesi nɛ ɖɩñɔɔnɩ’ɩ,

  Ðisusuu Ɛ-tɔm n’ajɛɛ kpeekpe nɩɩ.

  Lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ,

  Nɛ ɖɩñɔɔnɩ Kɩbaɣlʋ.

  (AJUUZA)

  Wɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ n’ɛtaa la leleŋ siŋŋ.

  Ɛɛsɔʋ ɛ-sɛyaa yɔɔ, ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ.

  Susi tɔm kɩbandʋ, laŋhɛzɩ’ɛ tɔm tam.

  Krɩstʋ kɛnɩ Wiyaʋ, ɛkɛ Wiyaʋ tam.

 3. 3. Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ ɖo-koyindu.

  Yehowa Ɛsɔ kɛ ɖa-ñʋʋ yaɖʋ.

  Paa ɖo-koyindinaa ɩɖɔwa yɔ,

  Ðo-ɖoŋ wɛ Ɛsɔ cɔlɔ.

  (AJUUZA)

  Wɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ n’ɛ-taa la leleŋ siŋŋ.

  Ɛɛsɔʋ ɛ-sɛyaa yɔɔ, ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ.

  Susi tɔm kɩbandʋ, laŋhɛzɩ’ɛ tɔm tam.

  Krɩstʋ kɛnɩ Wiyaʋ, ɛkɛ Wiyaʋ tam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 93:14; Aduwa 3:5, 6; Ebree 13:5.)