Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 32

Wɛɛ Yehowa hɔɔlʋʋ taa!

Sélectionner un enregistrement audio
Wɛɛ Yehowa hɔɔlʋʋ taa!
NAƲ

(Ejipiti Lɩʋ 32:26)

 1. 1. Ðooo ɖɩɩwɛ fezuu taa cɩkpɛndʋʋ taa,

  Cɛtɩm wɩlɩtʋ kaasuuni ɖa-taa.

  Ɛlɛ ɖɩkɔm ɖɩnɩɩ Kewiyaɣ tɔm,

  Tɩkɛnɩ koboyaɣ tɔm.

  (AJUUZA)

  Wɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ n’ɛ-taa la leleŋ siŋŋ.

  Ɛɛsɔʋ ɛ-sɛyaa yɔɔ, ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ.

  Susi tɔm kɩbandʋ, laŋhɛzɩ’ɛ tɔm tam.

  Krɩstʋ kɛnɩ Wiyaʋ, ɛkɛ Wiyaʋ tam.

 2. 2. Ðɩɖʋ ɖama nesi nɛ ɖɩñɔɔnɩ’ɩ,

  Ðisusuu Ɛ-tɔm n’ajɛɛ kpeekpe nɩɩ.

  Lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ,

  Nɛ ɖɩñɔɔnɩ Kɩbaɣlʋ.

  (AJUUZA)

  Wɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ n’ɛtaa la leleŋ siŋŋ.

  Ɛɛsɔʋ ɛ-sɛyaa yɔɔ, ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ.

  Susi tɔm kɩbandʋ, laŋhɛzɩ’ɛ tɔm tam.

  Krɩstʋ kɛnɩ Wiyaʋ, ɛkɛ Wiyaʋ tam.

 3. 3. Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ ɖo-koyindu.

  Yehowa Ɛsɔ kɛ ɖa-ñʋʋ yaɖʋ.

  Paa ɖo-koyindinaa ɩɖɔwa yɔ,

  Ðo-ɖoŋ wɛ Ɛsɔ cɔlɔ.

  (AJUUZA)

  Wɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ n’ɛ-taa la leleŋ siŋŋ.

  Ɛɛsɔʋ ɛ-sɛyaa yɔɔ, ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ.

  Susi tɔm kɩbandʋ, laŋhɛzɩ’ɛ tɔm tam.

  Krɩstʋ kɛnɩ Wiyaʋ, ɛkɛ Wiyaʋ tam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 93:14; Aduwa 3:5, 6; Ebree 13:5.)