Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 31

Ña nɛ Ɛsɔ ɩɖɔ!

Sélectionner un enregistrement audio
Ña nɛ Ɛsɔ ɩɖɔ!
NAƲ

(Mikee 6:8)

 1. 1. Luzi ña-tɩ nɛ Yehowa

  Wɛɛ eɖiyiɣ’ŋ paa ’zɩmtaa.

  Wɛɛ toovenim nɛ ’ñɔɔnɩ Ɛsɔ kpam,

  Yele ɛkpazɩ’ŋ ɖoŋ tam.

  Ñɔɔnɩ ɛ-paɣtʋ nɛ ŋsɔɔlɩ’ɩ.

  Pɩɩkaɣ’ŋ ɖʋzʋʋ wiɖi’i.

  Yele Ɛsɔ ɖiyi’ŋ ɛlɛ,

  Ña lɛ, welisi camɩ’ɛ.

 2. 2. Wɛɛ kele kele Yehowa,

  Ɛsɔ kɩlɩm ɛzɩdaa.

  Paa takɩm ɛpaɣlɩ ɛzɩma yɔ,

  Tam lɛ, ɛwɛ ñɔ-cɔlɔ.

  Mbʋ pa’ɩ pɩkɛ toovenim yɔ,

  Kɩbam nɛ piɖe yɔ,

  Ðɔkɩ-pʋ ña-maɣzɩm taa tam,

  Nɛ caa wɛɛ ñɔ-cɔlɔ tam.

 3. 3. Ɛsɔ ɖiyuu haɣ taa leleŋ.

  Mɛyɩ nɛ laŋɩ’ɛ leleŋ.

  Wɩlɩ’ɩ ñɛ-’sɩmɩyɛ ɛ-kʋjɔŋ yɔɔ,

  Nɛ ’tamtam wazasɩ yɔɔ.

  Yele ’ɖiyi’ŋ nɛ piɖeni’ŋ tam.

  Ðɛyɩ’ɩ nɛ amɛ’a tam.

  Wɩlɩ se ŋwɛ amɛya taa,

  Se ŋwɛ Caa nesi taa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 5:24; 6:9; Filiipu 4:8; 1 Timootee 6:6-8.)