Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 30

Man-Caa, mɛ-Ɛsɔ nɛ man-Taabalʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Man-Caa, mɛ-Ɛsɔ nɛ man-Taabalʋ
NAƲ

(Ebree 6:10)

 1. 1. Wezuu caɣʋ wɛ-ɖʋ kaɖɛ.

  Kɩkɔŋnɩ-ɖʋ kʋñɔmɩŋ sakɩ’ɛ.

  Ɛlɛ mɔntɔŋ paa ’zɩmtaa:

  “Wezuu tɩkɛ falaa.”

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ kɛ siɣsiɣ tʋ nɛ,

  Ɛɛsɔʋ sɔɔlɩm ’bʋ mɛwɛna yɔ.

  Ma nɛ Ɛsɔ ɖɩɖɔŋna.

  Caa Yehowa wɛ mɔn-cɔlɔ.

  Ɛkɛnɩ man-sɩnɩyʋ,

  Mɔ-yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ kandɩyʋʋ.

  Yehowa ñɛ man-Caa,

  m’Ɛsɔ, Man-taabalʋ.

 2. 2. M’evebitu wɛɛ tɛma;

  Kʋñɔŋ alɩwaatʋ talɩna.

  Ɛlɛ men-tisuu wɛ ɖoŋ;

  Me-lidaʋ nɛ ki-ɖoŋ.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ kɛ siɣsiɣ tʋ nɛ,

  Ɛɛsɔʋ sɔɔlɩm ’bʋ mɛwɛna yɔ.

  Ma nɛ Ɛsɔ ɖɩɖɔŋna.

  Caa Yehowa wɛ mɔn-cɔlɔ.

  Ɛkɛnɩ man-sɩnɩyʋ,

  Mɔ-yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ kandɩyʋʋ.

  Yehowa ñɛ man-Caa,

  m’Ɛsɔ, Man-taabalʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 70:17, 18.)