Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 29

Ðɔ-ɖɔnɛ ɛmʋnɩ ɖa-hɩɖɛ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɔ-ɖɔnɛ ɛmʋnɩ ɖa-hɩɖɛ
NAƲ

(Izaayii 43:10-12)

 1. 1. Caa Yehowa ñɛkɛnɩ Ðoŋ Tɩŋa tʋ,

  Ŋwɛnɩ sɔɔlɩm nɛ siɣsiɣ wɛtʋ.

  Ñɛkɛnɩ lɔŋsɩnɖʋ nɛ toovenim tʋ,

  Ñɛkɛnɩ kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ.

  Ðɩlakɩ ña-tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ;

  Ðisusuu Kewiyaɣ nɛ taa leleŋ.

  (AJUUZA)

  Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩkɛnaa.

  Ðɩsɔɔlaa se ɖɔ-ɖɔnɛ ɛmʋna!

 2. 2. Ðɩlakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ taa

  Nɛ pʋyɔɔ sɔɔlɩm wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa.

  Ðisusuu ñe-lidaʋ tɔm nɛ ña-hɩɖɛ

  Nɛ pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ paa ɖooye.

  Ða-Caa Yehowa ña-hɩɖɛ wɛ ɖɔ-yɔɔ,

  Pɩkɛ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩwɛɛ’ŋ sam yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩkɛnaa.

  Ðɩsɔɔlaa se ɖɔ-ɖɔnɛ ɛmʋna!

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4; Keɣa 42:3; Danɩyɛɛlɩ 2:20, 21.)