Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 27

Ɛsɔ piya tɩlʋʋ alɩwaatʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ piya tɩlʋʋ alɩwaatʋ
NAƲ

(Roma 8:19)

 1. 1. Ɛsɔ yabɩ ɛyaa nabɛ’ɛ.

  Ɛyaa mba ɛlɩzaa

  Se pɛkɛ e-pi’a nɛ pa nɛ

  Krɩstʋ pɛkɛ awi’a.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ al’waatʋ talɩɣ lɛ,

  Ɛ-pi’a sɩɣnɩ Krɩstʋ,

  Nɛ pala you nɛ kɩwa’ɩ lɛ,

  Pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ.

 2. 2. Pɩsaɣ pazɩ, patam numwaa

  Kaɣ nɩʋ kɛdɛzaɣ yaʋ.

  Pa-tɩŋa pakpaɣ ɛsɔdaa,

  Nɛ pasɩnɩ Krɩstʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ al’waatʋ talɩɣ lɛ,

  Ɛ-pi’a sɩɣnɩ Krɩstʋ,

  Nɛ pala you nɛ kɩwa’ɩ lɛ,

  Pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ.

  (ÐƖDANÐƐ)

  Pa-tam numwaa pa’ɩ nɛ Yesu

  Pɛtɛzɩɣ you labʋ

  Nɛ pʋwa’ɩ lɛ, He’a n’asɛyʋ

  Pala nesi ɖɔkʋʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ al’waatʋ talɩɣ lɛ,

  Ɛ-pi’a sɩɣnɩ Krɩstʋ,

  Nɛ pala you nɛ kɩwa’ɩ lɛ,

  Pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ.