Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 27

Ɛsɔ piya tɩlʋʋ alɩwaatʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ piya tɩlʋʋ alɩwaatʋ
NAƲ

(Roma 8:19)

 1. 1. Ɛsɔ yabɩ ɛyaa nabɛ’ɛ.

  Ɛyaa mba ɛlɩzaa

  Se pɛkɛ e-pi’a nɛ pa nɛ

  Krɩstʋ pɛkɛ awi’a.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ al’waatʋ talɩɣ lɛ,

  Ɛ-pi’a sɩɣnɩ Krɩstʋ,

  Nɛ pala you nɛ kɩwa’ɩ lɛ,

  Pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ.

 2. 2. Pɩsaɣ pazɩ, patam numwaa

  Kaɣ nɩʋ kɛdɛzaɣ yaʋ.

  Pa-tɩŋa pakpaɣ ɛsɔdaa,

  Nɛ pasɩnɩ Krɩstʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ al’waatʋ talɩɣ lɛ,

  Ɛ-pi’a sɩɣnɩ Krɩstʋ,

  Nɛ pala you nɛ kɩwa’ɩ lɛ,

  Pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ.

  (ÐƖDANÐƐ)

  Pa-tam numwaa pa’ɩ nɛ Yesu

  Pɛtɛzɩɣ you labʋ

  Nɛ pʋwa’ɩ lɛ, He’a n’asɛyʋ

  Pala nesi ɖɔkʋʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ al’waatʋ talɩɣ lɛ,

  Ɛ-pi’a sɩɣnɩ Krɩstʋ,

  Nɛ pala you nɛ kɩwa’ɩ lɛ,

  Pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ.