Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 25

Ñe-ɖeke ña-pʋyʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ñe-ɖeke ña-pʋyʋ
NAƲ

(Malakiya 3:17)

 1. 1. Krɩstʋ patam numwaa kɛ

  Ɛsɔ Yehowa pʋyʋ.

  Ɛyabɩ-wɛ tɛtʋ yɔɔ,

  Nɛ pɔ-tɔm ɛsɔɔlʋʋ.

  (AJUUZA)

  Ñe-ɖeke ña-pʋyʋ.

  Nɛ pɔ-yɔɔ ña-hɩɖɛ wɛɛ.

  Pɔsɔɔlɩ’ŋ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Nɛ posusuu ñɔ-tɔm camɩyɛ.

 2. 2. Pɛkɛ samaɣ kiɖeɖeɣa.

  Pɔñɔnɩ toovenim kpam.

  Cɩkpɛndʋʋ tɛɛ palɩnaa.

  Ñal’mɩ’ɛ taa pɛwɛɣ tam.

  (AJUUZA)

  Ñe-ɖeke ña-pʋyʋ.

  Nɛ pɔ-yɔɔ ña-hɩɖɛ wɛɛ.

  Pɔsɔɔlɩ’ŋ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Nɛ posusuu ñɔ-tɔm camɩyɛ.

 3. 3. Palakɩ pa-tʋmɩ’ɛ ɖeu.

  Nɛ pekpeɣliɣ heŋ lɛɛŋ tam.

  Pɛwɛ heyaɣ wayɩ kpam.

  Pɔɖɔkɩ ɛ-tɔm kpam.

  (AJUUZA)

  Ñe-ɖeke ña-pʋyʋ.

  Nɛ pɔ-yɔɔ ña-hɩɖɛ wɛɛ.

  Pɔsɔɔlɩ’ŋ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Nɛ posusuu ñɔ-tɔm camɩyɛ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ 1 Pɩyɛɛrɩ 2:9; Izaayii 43:20, 21; Koloosi 1:13.)