Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 21

Ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ
NAƲ

(Maatiyee 6:33)

 1. 1. Yesu Kewiyaɣ mʋ ñɩm siŋŋ

  Caa Yehowa ɛzɩdaa.

  Kahaɣ-ɩ taa leleŋ sɔsɔŋ,

  Kakaɣ ñɔɔzʋʋ pɩtɩŋa.

  (AJUUZA)

  Ðɩñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ

  Nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.

  Ðitee hendu nɛ ɖɩsamɩ’ɩ,

  Ðɩsɛɛ-ɩ nɛ toovenim.

 2. 2. Ðɩtaanɩɣzɩ cee wa’ɩ yɔɔ kaaʋ

  Se ɖɩɩtɔɔ yaa ɖɩɩñɔɔ we.

  Ðɩcalɩ ñɩnʋʋ Kewiyaɣ

  Caa sɩm ɖa-kɩcɛ’ɩm kpeekpe.

  (AJUUZA)

  Ðɩñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ

  Nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.

  Ðitee hendu nɛ ɖɩsamɩ’ɩ,

  Ðɩsɛɛ-ɩ nɛ toovenim.

 3. 3. Ðisusi Kewiyaɣ tɔm tam

  Nɛ laŋa kɩbana nɩɩ,

  Nɛ pataa liu Caa Yehowa

  Nɛ ɛ-tɛ teokrasɩ.

  (AJUUZA)

  Ðɩñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ

  Nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.

  Ðitee hendu nɛ ɖɩsamɩ’ɩ,

  Ðɩsɛɛ-ɩ nɛ toovenim.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 26:14; Maatiyee 6:34; 10:11, 13; 1 Pɩyɛɛrɩ 1:21.)