Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 18

Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ
NAƲ

(Luke 22:20)

 1. 1. Sɔnɔ, o! Yehowa

  Ðɩkɔm ñɛ-ɛzɩdaa,

  Mbʋ yɔ ŋwɩlɩɣ sɔɔlɩm

  Sɔsɔm ɛyaa tɩŋa.

  Ña-Pɩyalʋ ŋha-ɖʋ se

  Ðihiɣ wezuu.

  Kʋjɔʋ kʋnɛ kɩkpaɖɩna,

  Kɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛcɛlɩ ɖɔ-yɔɔ e-wezuu,

  Se kɩha-ɖʋ tamtam wezuu.

  Ðɩwɛɣ ñɛsɛʋ

  Yɔɔ paa ɖooye se ŋyabɩ ɖa-ñʋʋ.

 2. 2. Yesu tisi faaa nɛ ɛkpaɣ

  Ɛ-tɩ n’ɛlaa.

  Ɛla e-wezuu pilim

  N’ɛlɩzɩ-ɖʋ sɩm taa.

  Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɖɩɩtasɩɣ

  Seu sɩm sɔɔndʋ.

  Yesu ha ɛyaa kpeekpe tam

  Tam wezuu lidaʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛcɛlɩ ɖɔyɔɔ e-wezuu,

  Se kɩha-ɖʋ tamtam wezuu.

  Ðɩwɛɣ ñɛsɛʋ

  Yɔɔ paa ɖooye se ŋyabɩ ɖa-ñʋʋ.