Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 18

Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ
NAƲ

(Luke 22:20)

 1. 1. Sɔnɔ, o! Yehowa

  Ðɩkɔm ñɛ-ɛzɩdaa,

  Mbʋ yɔ ŋwɩlɩɣ sɔɔlɩm

  Sɔsɔm ɛyaa tɩŋa.

  Ña-Pɩyalʋ ŋha-ɖʋ se

  Ðihiɣ wezuu.

  Kʋjɔʋ kʋnɛ kɩkpaɖɩna,

  Kɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛcɛlɩ ɖɔ-yɔɔ e-wezuu,

  Se kɩha-ɖʋ tamtam wezuu.

  Ðɩwɛɣ ñɛsɛʋ

  Yɔɔ paa ɖooye se ŋyabɩ ɖa-ñʋʋ.

 2. 2. Yesu tisi faaa nɛ ɛkpaɣ

  Ɛ-tɩ n’ɛlaa.

  Ɛla e-wezuu pilim

  N’ɛlɩzɩ-ɖʋ sɩm taa.

  Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɖɩɩtasɩɣ

  Seu sɩm sɔɔndʋ.

  Yesu ha ɛyaa kpeekpe tam

  Tam wezuu lidaʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛcɛlɩ ɖɔyɔɔ e-wezuu,

  Se kɩha-ɖʋ tamtam wezuu.

  Ðɩwɛɣ ñɛsɛʋ

  Yɔɔ paa ɖooye se ŋyabɩ ɖa-ñʋʋ.