Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 15

Ðɛyɩ Yehowa Pɩyalʋ kajalaɣ tʋ!

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɛyɩ Yehowa Pɩyalʋ kajalaɣ tʋ!
NAƲ

(Ebree 1:6)

 1. 1. Ðɛ’ɩ Yehowa Pɩ’alʋ,

  Caa cɛlɩnɩ’ɩ kewi’itu.

  Ɛkɛ Wiyaʋ siɣsiɣ tʋ,

  Nɛ ɛkaɣ ɛyaa wazʋʋ.

  Ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ hɩɖɛ,

  Ɛkaɣ ɖɩ-yɔɔ lʋbʋ,

  Nɛ ɛha Caa Kɩbaɣlʋ

  Ñamtʋ nɛ sɔsɔtʋ.

  (AJUUZA)

  Ðɛyɩ Ɛsɔ Pɩ’alʋ!

  Ðɩɖɛyɩ Yesu Krɩstʋ.

  Ɛwɛ Siiyɔɔ pʋʋ ñʋʋ taa.

  E-kewi’itu tɔɔʋ paɣzaa.

 2. 2. Ðɛ’ɩ Yehowa Pɩ’alʋ,

  Weyi ɛyabɩ ɖa-ñʋʋ,

  Nɛ’hɛ’ɩ ɖɔ-yɔɔ kɩhɛyʋʋ

  Se Yehowa ekpeɣ-ɖʋ.

  Asɛyʋ ñɔɔzɩ ɛ-tɩ

  Nɛ’ɖaŋ Yesu Krɩstʋ.

  Pe-nesi ɖɔkʋʋ wɩlɩɣ

  Se caa kɛ siɣsiɣ tʋ.

  (AJUUZA)

  Ðɛyɩ Ɛsɔ Pɩ’alʋ!

  Ðɩ-ɖɛyɩ Yesu Krɩstʋ.

  Ɛwɛ Siiyɔɔ pʋʋ ñʋʋ taa.

  E-kewi’itu tɔɔʋ paɣzaa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 2:6; 44:4, 5; Natʋ 19:8.)