Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 15

Ðɛyɩ Yehowa Pɩyalʋ kajalaɣ tʋ!

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɛyɩ Yehowa Pɩyalʋ kajalaɣ tʋ!
NAƲ

(Ebree 1:6)

 1. 1. Ðɛ’ɩ Yehowa Pɩ’alʋ,

  Caa cɛlɩnɩ’ɩ kewi’itu.

  Ɛkɛ Wiyaʋ siɣsiɣ tʋ,

  Nɛ ɛkaɣ ɛyaa wazʋʋ.

  Ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ hɩɖɛ,

  Ɛkaɣ ɖɩ-yɔɔ lʋbʋ,

  Nɛ ɛha Caa Kɩbaɣlʋ

  Ñamtʋ nɛ sɔsɔtʋ.

  (AJUUZA)

  Ðɛyɩ Ɛsɔ Pɩ’alʋ!

  Ðɩɖɛyɩ Yesu Krɩstʋ.

  Ɛwɛ Siiyɔɔ pʋʋ ñʋʋ taa.

  E-kewi’itu tɔɔʋ paɣzaa.

 2. 2. Ðɛ’ɩ Yehowa Pɩ’alʋ,

  Weyi ɛyabɩ ɖa-ñʋʋ,

  Nɛ’hɛ’ɩ ɖɔ-yɔɔ kɩhɛyʋʋ

  Se Yehowa ekpeɣ-ɖʋ.

  Asɛyʋ ñɔɔzɩ ɛ-tɩ

  Nɛ’ɖaŋ Yesu Krɩstʋ.

  Pe-nesi ɖɔkʋʋ wɩlɩɣ

  Se caa kɛ siɣsiɣ tʋ.

  (AJUUZA)

  Ðɛyɩ Ɛsɔ Pɩ’alʋ!

  Ðɩ-ɖɛyɩ Yesu Krɩstʋ.

  Ɛwɛ Siiyɔɔ pʋʋ ñʋʋ taa.

  E-kewi’itu tɔɔʋ paɣzaa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 2:6; 44:4, 5; Natʋ 19:8.)