Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 148

Yehowa sɩm ɛ-sɛyaa holuu

Sélectionner un enregistrement audio
Yehowa sɩm ɛ-sɛyaa holuu
NAƲ

(2 Samɩyɛɛlɩ 22:1-8)

 1. 1. Ŋwɩlaa se ñɛkɛnɩ Ɛsɔ ɛzadʋ,

  Kedeŋa yɔɔ suni

  Wondu kɩlɩzɩtʋ.

  Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛla ña-tʋma,

  Caa Yehowa

  Koyindinaa kaɣ naʋ.

  (AJUUZA)

  Caa Yehowa sɩm holuu ɛ-sɛyaa pa’ɩ.

  Ɛsɔ ñɛ-sɛyaa kaɣ naʋ ño-ɖoŋ paɣlɩka.

  Pʋyɔɔ, ɖisusuu ña-paɣlɩka

  Nɛ kpekpeka.

  Ðɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩɖɛ’ɩ

  Caa Yehowa.

 2. 2. Sɩm kpacanaa tuduu mɔ-yɔɔ lɛ, ña mayaɣ

  Yehowa kpazɩ’m ɖoŋ

  Ha’m abal’tʋ ɖɔɖɔ.’

  Caa na man-pʋtɔdɩyɛ, kandɩ’ɩ mɔ-yɔɔ,

  Holi’m, ’sɔ,

  Nɛ ɖoo ñe-templo taa.

  (AJUUZA)

  Caa Yehowa sɩm holuu ɛ-sɛyaa pa’ɩ.

  Ɛsɔ ñɛ-sɛyaa kaɣ naʋ ño-ɖoŋ paɣlɩka.

  Pʋyɔɔ, ɖisusuu ña-paɣlɩka

  Nɛ kpekpeka.

  Ðɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩɖɛ’ɩ

  Caa Yehowa.

 3.  3. Ðooo ɛsɔdaa ŋwɛɣ nɛ

  Ŋyɔɔdɩ ñɔ-tɔm,

  Koyindinaa seluu,

  Ñ’ɛyaa paɣnɩ ñɔ-tɔm.

  Mbʋ pɩcɛyaa ŋkɛ yɔ, ŋpɩsɩɣ

  Pakaɣ naʋ

  Se ŋkɛ holiyu.

  (AJUUZA)

  Caa Yehowa sɩm holuu ɛ-sɛyaa pa’ɩ.

  Ɛsɔ ñɛ-sɛyaa kaɣ naʋ ño-ɖoŋ paɣlɩka.

  Pʋyɔɔ, ɖisusuu ña-paɣlɩka

  Nɛ kpekpeka.

  Ðɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩɖɛ’ɩ

  Caa Yehowa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 17:2, 3; 143:1, 2.)