Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 147

Wezuu maatɛŋ lidaʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Wezuu maatɛŋ lidaʋ
NAƲ

(Keɣa 36:29)

 1. 1. Yehowa ha-ɖʋ lidaʋ se

  Mba pɔñɔnɩ ɛ-tɔm yɔ,

  Pakaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ.

  Caa cakɩ ɛ-tɔm yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Wezuu maatɛŋ lidaʋ

  Ɛsɔ kʋjɔʋ sɔsɔʋ.

  Yehowa ɛɛcɛtɩɣ,

  Ɛ-tɔm kaɣ labʋ.

 2. 2. Ɛjaɖɛ yɔɔ Ɛsɔ sɛyaa

  Kaɣ wɛnʋʋ wezuu pilim.

  Pakaɣ caɣʋ Paradisuu taa,

  Nɛ hɛzɩ’ɛ taa pilim.

  (AJUUZA)

  Wezuu maatɛŋ lidaʋ

  Ɛsɔ kʋjɔʋ sɔsɔʋ.

  Yehowa ɛɛcɛtɩɣ,

  Ɛ-tɔm kaɣ labʋ.

 3. 3. Yehowa kaɣ fezuu sɩɖaa

  N’ɛhɩzɩ yaa ’zɩtɛɣlɩm,

  Wɩzasɩ nɛ wiu pɛtɛma,

  Yehowa kɛ sɔɔlɩm.

  (AJUUZA)

  Wezuu maatɛŋ lidaʋ

  Ɛsɔ kʋjɔʋ sɔsɔʋ.

  Yehowa ɛɛcɛtɩɣ,

  Ɛ-tɔm kaɣ labʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 25:8; Luka 23:43; Yohanɛɛsɩ 11:25; Natʋ 21:4.)