Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 146

‘Wondu tɩŋa pɩsɩ kɩfatʋ’

Sélectionner un enregistrement audio
‘Wondu tɩŋa pɩsɩ kɩfatʋ’
NAƲ

(Natʋ 21:1-5)

 1. 1. Krɩstʋ kɛ Wiyaʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa,

  Ɛwɛ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ ɛsɔdaa.

  Ɛtɛm wabʋ you sɔsɔʋ ɛsɔdaa.

  Ɛkaɣ yebu Caa sɔɔlɩm la tataa.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ wɛ ɛyaa hɛkʋ taa,

  E-templo wɛ pɛ-hɛkʋ taa.

  Wiluu, nɛ wɩzasɩ tɩŋa tɛma,

  Sɩm fɛ’ɩ, nɛ kubusi tɩŋa tɛma.

  Ɛsɔ yɔɔdaa se wondu kaɣ ñɔɔzʋʋ,

  Nɛ Ɛsɔ ɛɛcɛtɩɣ kaaʋ.

 2. 2. Ɛyaa ɩna Yerusalɛm kɩfalʋʋ,

  Asɛyʋ sandɩ ɛ-tɩ nɛ wondu.

  Ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ñɩɣlɩm wondu,

  Ɛsɔ ɖeke kɛnɩ e-mintʋsʋʋ.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ wɛ ɛyaa hɛkʋ taa,

  E-templo wɛ pɛ-hɛkʋ taa.

  Wiluu, nɛ wɩzasɩ tɩŋa tɛma,

  Sɩm fɛ’ɩ, nɛ kubusi tɩŋa tɛma.

  Ɛsɔ yɔɔdaa se wondu kaɣ ñɔɔzʋʋ,

  Nɛ Ɛsɔ ɛɛcɛtɩɣ kaaʋ.

 3. 3. Cɩkpɛndʋʋ ɛɛkaɣ sʋʋ tɛtʋ ’dʋ tɩ-taa,

  Nɛ nɔnɔsɩ tʋlʋʋ paa ɛzɩmtaa.

  Ajɛɛ kaɣ tɩŋnʋʋ ti-mintʋsʋʋ taa.

  Yehowa sɛyaa ɖiɣni ɖɔm tɩ-taa.

  (AJUUZA)

  Ɛsɔ wɛ ɛyaa hɛkʋ taa,

  E-templo wɛ pɛ-hɛkʋ taa.

  Wiluu, nɛ wɩzasɩ tɩŋa tɛma,

  Sɩm fɛ’ɩ, nɛ kubusi tɩŋa tɛma.

  Ɛsɔ yɔɔdaa se wondu kaɣ ñɔɔzʋʋ,

  Nɛ Ɛsɔ ɛɛcɛtɩɣ kaaʋ.