Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 145

Ɛsɔ ha-ɖʋ Paradisuu lidaʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ ha-ɖʋ Paradisuu lidaʋ
NAƲ

(Luka 23:43 nwt)

 1. 1. Caa Yehowa labɩ-ɖʋ tamaɣ.

  Paradisuu kaɣ wɛʋ tataa

  Wiyaʋ Yesu kaɣ hɩzʋʋ kʋdɔŋ,

  Sɩm, wɩzasɩ ɛyaa ’zɩdaa.

  (AJUUZA)

  Paradisuu kaɣ wɛʋ tataa.

  Lidaʋ ŋgʋ Caa Yehowa

  Labɩ-ɖʋ, n’ɛlakɩ pɩ-yɔɔ.

  Yesu lakɩ Caa sɔɔlɩm yɔɔ.

 2. 2. Pɩsaɣ pazɩ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ,

  Yesu feziɣ sɩɖaa tɩŋa.

  Yesu heyi mɩlʋ nɔɔyʋ se

  Ɛkaɣ wɛʋ paradisuu taa.

  (AJUUZA)

  Paradisuu kaɣ wɛʋ tataa.

  Lidaʋ ŋgʋ Caa Yehowa

  Labɩ-ɖʋ, n’ɛlakɩ pɩ-yɔɔ.

  Yesu lakɩ Caa sɔɔlɩm yɔɔ.

 3. 3. Wiyaʋ Krɩstʋ kaɣ cɛlʋʋ tɛtʋ

  Siɣsiɣ tɩnaa, Caa taabalaa.

  Ðɩsɛɣ Ɛsɔ kɩyakɩŋ kpeekpe,

  Ɛ-kʋjɔʋ yɔɔ paa ɛzɩmtaa.

  (AJUUZA)

  Paradisuu kaɣ wɛʋ tataa.

  Lidaʋ ŋgʋ Caa Yehowa

  Labɩ-ɖʋ, n’ɛlakɩ pɩ-yɔɔ.

  Yesu lakɩ Caa sɔɔlɩm yɔɔ.